Novinky

31.10.2017

Štúrovo, Oblázky pro Davida, Fashion Bazar Market

1)Štúrovo 2017 2)Dokončení projektu Oblázky pro Davida 3)Fashion Bazar Market

Celá zpráva
Setkání v agentuře DORA

Setkání v agentuře DORA

13. prosince 2017 od 9.00–9.30 hodin se koná setkání rodičů handicapovaných dětí v agentuře DORA

Celý článek

DAVID a GOLIÁŠ

Zápis z informační schůze zapsaného spolku

Dne 7. prosince se členové zapsaného spolku DAVID a GOLIÁŠ sešli na informativní schůzi. Program: 1)Bilance roku 2016

 • dotace
 • ostatní financování
 • nadační dar
 • spolupráce s agenturou Dora
 • hodnocení práce a účelu zapsaného spolku
 1. Výhled pro rok 2017
 2. Různé, Diskuze


Zápis z informační schůze

zapsaného spolku DAVID a GOLIÁŠ

(bilance roku 2016 a výhled pro rok 2017)

Dne 7. prosince se členové zapsaného spolku DAVID a GOLIÁŠ sešli na informativní schůzi.

Informace ze schůze:

1) Bilance roku 2016

a) DOTACE

 • krajský úřad (financování rekondičně rehabilitačního pobytu ve slovenském Štúrovo, kancelářské potřeby, drobný majetek spolku,......)
 • nadace ČEZ (rekondičně rehabilitační pobyt maminek postižených dětí ve Františkových Lázních)

b) OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ

 • zapsaný spolek DAVID a GOLIÁŠ dostal dar od jednotlivé osoby
 • výtěžek z tradičního „BAZÁRKU“ v Caffe Emily (konal se podruhé před Vánocemi v r. 2015)(tyto finanční prostředky poslouží dle domluvy s jednotlivými rodinami, kterým zapsaný spolek DAVID a GOLIÁŠ pomáhá).

c) NADAČNÍ DAR

 • poskytla na různé pomůcky pro děti nadace VINCI (dar jsme dostali na přelomu roku 2016/17), pomůcky je nutné pořídit do 3 měsíců.

Projekt od nadace VINCI se jmenuje OBLÁZKY PRO DAVIDA

d) SPOLUPRÁCE S AGENTUROU DORA

 • probíhájí občasné schůzky maminek handicapovaných dětí v prostorách agentury DORA, dle domluvy se připravují tvůrčí kurzy

e) HODNOCENÍ PRÁCE A ÚČELU ZAPSANÉHO SPOLKU

 • zapsaný spolek DAVID a GOLIÁŠ nemá zaměstnance, vše funguje na vzájemné domluvě a spolupráci, obojí je na dobré úrovni

TÍMTO BYL ROK 2016 UZAVŘEN.

2) VÝHLED PRO ROK 2017

 • v prosinci 2016 se již potřetí koná tradiční předvánoční bazárek v Caffé Emily
 • opět chceme zažádat o dotaci u krajského úřadu
 • oslovíme ČEZ jinou cestou (nadace ČEZ poskytuje příspěvek 1 x za 2 roky)
 • opět se předpokládá spolupráce s nadací VINCI

3) RŮZNÉ, DISKUZE

Další nápady členů sdružení, návrhy, organizační informace, informace o jiných možnostích financování (v případě potřeby může zapsaný spolek pomoci se získáním individuálního příspěvku)

HANDICAPOVANÉ DĚTI, KTERÝM ZAPSANÝ SPOLEK POMÁHÁ OBDRŽELY OD HODNÉHO DÁRCE VĚCNÝ DÁREK – TABLET.

Úkol pro všechny: děti s dárkem vyfotit a nejpozději v průběhu prosince tyto fotky zaslat na mail místopředsedovi Zdeňkovi Trubačovi (popř. Aleně Sikorové) – splněno.

Zapsala: Alena Sikorová

Zpět

Partner