Novinky

12.10.2023

Aktualizace partnerů

Proběhla aktualizace našich partnerů, všem děkujeme za projevenou přízeň

Celá zpráva
Rozloučení s létem a přivítání podzimu

Rozloučení s létem a přivítání podzimu

Ve středu 27.9.2023 jsme se od železniční zastávky Plzeň- Bolevec vydali na procházku kolem Třemošenského rybníka a dále ke Kamennému rybníku. Šli jsme po zážitkovém okruhu Spejbla a Hurvínka…

Celý článek

DAVID a GOLIÁŠ

DESET LET STACIONÁŘE ČLOVÍČEK

Před deseti lety založilo občanské sdružení David a Goliáš denní stacionář pro postižené děti.

Letos, tj. v průběhu roku 2013 uplyne 10.let od vzniku stacionáře Človíček

Denní stacionář Človíček,stacionář pro osoby s postižením si už dárek k desátým narozeninám nadělil. Ve středu 22. května proběhl v kavárně KAČABA křest videa:

ČLOVÍČCI – JAK TO U NÁS CHODÍ

http://www.youtube.com/watch

(čerpáno: https://cs-cz.facebook.com/…onarClovicek?…)

DESET LET STACIONÁŘE ČLOVÍČEK

(spolupráce s občanským sdružením David a Goliáš)

Z historie:

Všechno začalo Davidem(vlastně Davídkem).

V roce 2001 zjistili manželé H. ,že jejich postiženého syna Davídka nemají možnost dát do školky a později ani do školy. Že v Plzni není žádné zařízení,do kterého by takto handicapované děti mohly denně docházet a vzdělávat se,stejně jako jejich vrstevníci docházejí do škol a školek.

Manželé H. začali tedy hledat možnosti. Spojili se se sedmi dalšími rodinami podobně postižených dětí a rozhodli se „vzít to do vlastních rukou“. A tak vzniklo v r. 2001 občanské sdružení David a Goliáš,které začalo zjišťovat informace o založení denního stacionáře pro děti. Proč David a Goliáš? Každý je vlastně jako David,každý má svého Goliáše. Postižené děti ho mají právě v jejich postižení.

A opravdu se to povedlo, v Plzni v Kralovické ulici,po nalezení vhodného objektu,vzniká v průběhu roku 2001– 2002 denní stacionář pro děti.

V roce 2001 – 2002 se rodiče dětí s těžkým kombinovaným postižením spojení v občanském Sdružení David a Goliáš začali snažit o zřízení denního stacionáře pro děti. Do té doby totiž mohli využít jen pobytová zařízení mimo Plzeň. Snaha rodičů byla podpořena Střediskem Diakonie ČCE v Merklíně, které vznikající stacionář zaštítilo a vzalo pod svá křídla. MMP poskytl prostory v jedné z plzeňských Mš a mohlo se začít budovat.

Svépomocí tak vznikl stacionář,který hned od počátku nabízel služby nejen dětem s těžkým kombinovaným postižením,ale i dospělým s mentálním postižením.

Teď však pouze o programu pro děti a mládež:

O stacionáři Človíček


Zkušební provoz byl zahájen v listopadu 2002,zatím docházely děti i s rodiči.

Původní název stacionáře, David a Goliáš,nese již pouze občanské sdružení,(které se zabývá tím,že se snaží handicapovaným dětem umožnit prožít život stejně jako dětem bez handicapu. Proto pro ně (a i pro jejich rodiče)organizuje poznávací a rekondičně rehabilitační pobyty,vzdělávací a zábavné programy,u sdružení David a Goliáš si mohou rodiny s těžce handicapovanými dětmi vypůjčit bezplatně rehabilitační a zdravotnické pomůcky) a stacionář je pojmenován Človíček.

Od počátku k současnosti:

**Stacionář Človíček

Téměř od počátku funguje ve stacionáři školní výuka. V prvních několika letech se spolupracovalo se základní školou speciální v Plzni,výuka probíhala dva dny v týdnu. Nyní je několik let přímo ve stacionáři odloučené pracoviště Základní školy speciální Diakonie ČCE v Merklíně. Děti tak mohou každý den plnit povinnou školní docházku, ale hlavně se učit to,co jim je užitečné a prospěšné.

Po celou dobu fungování stacionáře je jedním z hlavních cílů,co největší rozvoj „dětí“ v oblasti motoriky, nácviku denních dovedností,.. Toho se dosahuje pomocí různých metod,hlavně rehabilitací(jejíž součástí je např. hippoterapie) a denním procvičováním(ve škole,při hře),popř. pozorováním okolí při procházkách….

Každý den ve stacionáři probíhá výuka dětí(i další program určený nejen pro jejich rozvoj,ale i zábavu). Samozřejmostí je každodenní rehabilitace(kou­pání ve vaně s vířivkou, masáže, masáže lávovými kameny, cvičení na míči, motomedu, vertikalizační stůl a polohování s prvky bazální stimulace). Při rehabilitaci se využívají také speciální pomůcky a přístroje.

Také pro děti stacionář(či škola) pořádají různé akce: karnevaly, divadelní představení, výlety, Mikulášskou a Vánoční besídku,….

Velkou výhodou bylo v r. 2006 rozšíření provozu a odvoz uživatelů z místa bydliště do stacionáře a zpět. K tomuto účelu bylo pořízeno speciálně upravené auto,které denně při svozu a rozvozu najede kolem 120ti kilometrů.

Na podzim v r. 2012 se otevírá nově přistavěná třída,je v ní relaxační vodní lůžko,hvězdné nebe,prostor pro zrakovou stimulaci.

Maximální kapacita stacionáře Človíček je 12 klientů,z toho v dnešní době navštěvuje denní stacionář Človíček šest dětí,kterým občanské sdružení David a Goliáš pomáhá (a další děti,které pod záštitou Davida a Goliáše nejsou).

Stále trvá částečná spolupráce mezi stacionářem a občanským sdružením.

LETOS V R. 2013 SLAVÍ DENNÍ STACIONÁŘ ČLOVÍČEK 10 LET SVOJÍ EXISTENCE.

Na oslavu probíhá 10.symbolických akcí,jedna za každý předcházející rok.

  • Únor: Děti hrají Človíčkům – proběhlo
  • Březen: Vítání jara na Šídlováku – proběhlo
  • Duben: Návštěva pouti u sv. Jiří v Plzni, Čarodějnice na zahradě stacionáře – proběhlo
  • Květen: 16. května 2013 – 17.května 2013 – Noc ve Človíčku(přespání klientů v denním stacionáři Človíček) – proběhlo

22. května 2013 – Křest krátkého filmu o stacionáři Človíček (úvodní video) (ve 14 hodin v Kačabě – akce pro klienty, jejich rodiče, příznivce stacionáře a pozvané hosty) – proběhlo

  • Červen:

26. 6. 2013 – Zahradní slavnost- velká odpolední „párty“ – oslava 10 let založení stacionáře Človíček spojená s prohlídkou stacionáře (akce pro klienty a jejich rodiče, sponzory, odbornou veřejnost, širokou veřejnost)

  • Červenec,Srpen:

O velkých prázdninách proběhne v prostorách Mázhauzu v plzeňské radnici výstava Okamžiky všedního dne – fotografie z každodenního života v DS Človíček a ukázka výrobků a výtvarných děl klientů.

  • Září,Říjen,Lis­topad: program na podzimní měsíce se připravuje(Olym­piáda po našem, Potřebujeme pomocné ruce – dobrovolníci, Benefice)
  • Prosinec: Vánoční besídka

Čerpáno:

  • z kroniky sdružení David a Goliáš
  • z materiálů(ar­chivů) a fotogalerií zapůjčených denním stacionářem Človíček
Zpět