Novinky

13.01.2024

Valná Hromada 2024, Novoroční pochod

Valná Hromada 2024, Novoroční pochod

Celá zpráva
2.ročník novoročního pochodu

2.ročník novoročního pochodu

2.ročník novoročního pochodu aneb ze Šťáhlav na zámek Kozel

Celý článek

DAVID a GOLIÁŠ

Zápis ze schůze sdružení

Zápis ze schůze občanského sdružení David a Goliáš

 • 27.května 2015, agentura Dora, Brněnská 12

Program: 1)Prezentace 2)Financování 3)Štúrovo 2015 4)Různé 5)Diskuze


Zápis ze schůze občanského sdružení David a Goliáš

Datum konání: 27. května 2015

Místo konání: agentura DORA, Brněnská 12, Plzeň

Počet přítomných: 10 z 19ti(členové sdružení jsou usnášeníschopní, na základě plných mocí zastoupeny 2/3 výboru sdružení)

1)Prezentace

Sešli jsme se v počtu 10ti členů z 19ti. Z toho pan Vilém Kepka a pan Zdeněk Trubač, členové výboru, zastoupeni na základě plných mocí, schůze je usnášení se schopná

2) Financování sdružení

 • Výtěžek z předvánočního bazaru (sdružení připsán až v r. 2015, bude použit na částečné zaplacení zálohy rehabilitačně-rekreačního pobytu ve slovenských termálních lázních ve Štúrovo)
 • Jeden z hlavních, naše sdružení podporujících, partnerů – Plzeňská teplárenská, a.s. mění způsob podpory, zakládá si vlastní nadační fond, žádost o příspěvek do budoucna podáme
 • Připomenutí podmínek, na jejichž základě se dostává členům sdružení (tj. rodiny s handicapovanými členy) podpory

3)Rehabilitačně rekreační pobyt – Štúrovo

 • Opět bude přítomný pomocný personál, bude zaplacen z peněz z pokladny sdružení

Hlasování: Pro: 10 z 10ti přítomných

 • Faktury za pobyt budou vystaveny na sdružení David a Goliáš, o.s. (vzor faktury pošle Alena Sikorová), doplatky za pobyt v hotovosti vybere na místě Iva Brunátová, vyúčtování proběhne v prosinci 2015, ti kdo se pobytu neúčastní dostanou příspěvek ve stejné výši na základě jimi dodaných jiných dokladů

Hlasování: Pro 10 z 10ti přítomných

Obecné informace k rehabilitačně – rekreačním pobytu ve Štúrovo:

 • nástup ve Štúrově ve 14. hod., hlásit se na recepci
 • cestovní pojištění (soukromá záležitost každého, nicméně je zcela na místě)
 • sebou repelent proti hmyzu

4) Různé

 • Přijetí nových členů – Lucie a Radek Havlovi, jsou rodiči postižené dcery Kamily, podmínky pro vstup do sdružení splňují

Hlasování: Pro 10 z 10ti přítomných( z toho 2 členové výboru ze 3, jeden člen nepřítomný), Havlovi přijati ( ke dni 5. června 2015)

5 )Diskuze

 • Nálepky na vozidlo – Řempo Plzeň, Nová Hospoda
 • Infomace o výstavě Reha Protex Brno – říjen 2015
 • Schůzky v agentuře Dora, od září 2015 opět každou poslední středu v měsíci

Zapsala: Alena Sikorová

Zpět