Novinky

3.02.2023

Jednání o odlehčovací službě, odlehčovací tábor

Ve středu proběhlo jednání s hejtmanem Plzeňského kraje

Na odlehčovací tábor od 21.8. 2023 – 27.8. 2023 sháníme asistenty(asis­tentky) k handicapova­ným dětem

Celá zpráva
S kolečky až na kraj světa..aneb jak jsme šli do Prčic

S kolečky až na kraj světa..aneb jak jsme šli do Prčic

Tak jsme šli do Prčic.....

V sobotu 20. 5. 2023 se uskutečnil 56. ročník legendárního pochodu Praha – Prčice, který letos přilákal (na 21 tras) 21760 pochodníků.

Celý článek

DAVID a GOLIÁŠ

Zápis ze schůze sdružení

Zápis ze schůze občanského sdružení David a Goliáš

 • 27.května 2015, agentura Dora, Brněnská 12

Program: 1)Prezentace 2)Financování 3)Štúrovo 2015 4)Různé 5)Diskuze


Zápis ze schůze občanského sdružení David a Goliáš

Datum konání: 27. května 2015

Místo konání: agentura DORA, Brněnská 12, Plzeň

Počet přítomných: 10 z 19ti(členové sdružení jsou usnášeníschopní, na základě plných mocí zastoupeny 2/3 výboru sdružení)

1)Prezentace

Sešli jsme se v počtu 10ti členů z 19ti. Z toho pan Vilém Kepka a pan Zdeněk Trubač, členové výboru, zastoupeni na základě plných mocí, schůze je usnášení se schopná

2) Financování sdružení

 • Výtěžek z předvánočního bazaru (sdružení připsán až v r. 2015, bude použit na částečné zaplacení zálohy rehabilitačně-rekreačního pobytu ve slovenských termálních lázních ve Štúrovo)
 • Jeden z hlavních, naše sdružení podporujících, partnerů – Plzeňská teplárenská, a.s. mění způsob podpory, zakládá si vlastní nadační fond, žádost o příspěvek do budoucna podáme
 • Připomenutí podmínek, na jejichž základě se dostává členům sdružení (tj. rodiny s handicapovanými členy) podpory

3)Rehabilitačně rekreační pobyt – Štúrovo

 • Opět bude přítomný pomocný personál, bude zaplacen z peněz z pokladny sdružení

Hlasování: Pro: 10 z 10ti přítomných

 • Faktury za pobyt budou vystaveny na sdružení David a Goliáš, o.s. (vzor faktury pošle Alena Sikorová), doplatky za pobyt v hotovosti vybere na místě Iva Brunátová, vyúčtování proběhne v prosinci 2015, ti kdo se pobytu neúčastní dostanou příspěvek ve stejné výši na základě jimi dodaných jiných dokladů

Hlasování: Pro 10 z 10ti přítomných

Obecné informace k rehabilitačně – rekreačním pobytu ve Štúrovo:

 • nástup ve Štúrově ve 14. hod., hlásit se na recepci
 • cestovní pojištění (soukromá záležitost každého, nicméně je zcela na místě)
 • sebou repelent proti hmyzu

4) Různé

 • Přijetí nových členů – Lucie a Radek Havlovi, jsou rodiči postižené dcery Kamily, podmínky pro vstup do sdružení splňují

Hlasování: Pro 10 z 10ti přítomných( z toho 2 členové výboru ze 3, jeden člen nepřítomný), Havlovi přijati ( ke dni 5. června 2015)

5 )Diskuze

 • Nálepky na vozidlo – Řempo Plzeň, Nová Hospoda
 • Infomace o výstavě Reha Protex Brno – říjen 2015
 • Schůzky v agentuře Dora, od září 2015 opět každou poslední středu v měsíci

Zapsala: Alena Sikorová

Zpět