Novinky

7.11.2022

Čtvrtý "kamínek"

Opět se a už počtvrté DÍKY VÁM PODAŘILO zajistit tentokrát už ČTVRTÝ kamínek pro DAVIDA v boji s GOLIÁŠEM“, v rámci Veřejné sbírky pro těžce zdravotně postižené děti v domácí péči a jejich rodiny, zastřešené naším spolkem DAVID a GOLIÁŠ z.s ----

Celá zpráva
VALNÁ HROMADA

VALNÁ HROMADA

VALNÁ HROMADA ZAPSANÉHO SPOLKU SE KONÁ 21.12. 2022 od 17.00 hod v Restauraci Ostende u Boleveckého rybníku

Celý článek

DAVID a GOLIÁŠ

Valná Hromada 2018

Valná hromada 2018 se konala ve středu 30. května 2018 od 16.30 hod.

Zápis z jednání Valné hromady zapsaného spolku DAVID a GOLIÁŠ, z.s.

Datum konání: 30.května 2018

Místo konání: Pod Mikulkou 538/5, 323 00 Plzeň

Přítomni: viz prezenční listina, 16 členů z 20 (včetně 4 členů zastoupených na základě plné moci)

Řádnou Valnou hromadu zahájil předseda PhDr. Lukáš Štich a seznámil členy s programem jednání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů a tudíž je Valná hromada usnášeníschopná (přítomno 16 členů, 4 na základě plné moci, z 20)

Program:

  1. Hospodaření zapsaného spolku
  2. GDPR
  3. Štúrovo 2018
  4. Vánoční večírek
  5. Různé

1)Hospodaření zapsaného spolku DAVID a GOLIÁŠ

proběhlo vyúčtování za r. 2017 letos opět zapsaný spolek DAVID a GOLIÁŠ obdržel dotaci od plzeňského kraje (její využití bude jako interní příloha rozesláno všem členům zapsaného spolku) cca v pol. Roku 2018 bude pro zapsaný spolek DAVID a GOLIÁŠ zahájena veřejná sbírka, „pokladničky“ budou umístěny cca ve 2–3 subjektech

2)GDPR

směnici pro GDPR připraví a ke schválení předá předseda zapsaného spolku PhDr. Lukáš Štich

3)Štúrovo 2018

proběhne v termínu od 16. června do 23. června s rodinami handicapovaných dětí pojede sponzorovaná asistence – na základě darovací smlouvy pro zapsaný spolek DAVID a GOLIÁŠ

4)Vánoční večírek

proběhne v prosinci 2018 v průběhu vánočního večírku zároveň proběhnou nové volby výboru a pokladníka zapsaného spolku

5)Různé

v r. 2017 se uskutečnil Fashion Market Bazar v Plzeňské Papírně, výtěžek šel ve prospěch zapsaného spolku DAVID a GOLIÁŠ bude potřeba pro zapsaný spolek DAVID a GOLIÁŠ vytisknout nové letáky (změna názvu – zapsaný spolek a adresy) stále v řešení Plzeňská teplárenská (pokud nás nepodporují nemohou mít na svých webových stránkách uveden opak). občasné schůzky v agentuře Dora jsou zrušeny (špatná domluva, nespolehlivost ze strany agentury) diskuze

Valná Hromada schvaluje body 1 a 4

Valná Hromada bere na vědomí body 2,3 a 5

Zapsala: Alena Sikorová

Ověřitelé: Iva Brunátová, Anna Kepková

Zpět