Novinky

12.10.2023

Aktualizace partnerů

Proběhla aktualizace našich partnerů, všem děkujeme za projevenou přízeň

Celá zpráva
Rozloučení s létem a přivítání podzimu

Rozloučení s létem a přivítání podzimu

Ve středu 27.9.2023 jsme se od železniční zastávky Plzeň- Bolevec vydali na procházku kolem Třemošenského rybníka a dále ke Kamennému rybníku. Šli jsme po zážitkovém okruhu Spejbla a Hurvínka…

Celý článek

DAVID a GOLIÁŠ

Zápis z VH v r.2020 a 2021

V roce 2020 a 2021 byla činnost zapsaného spolku výrazně utlumená z důvodu covidové epidemie.

Na konci roku 2021 (v r.2020 to vůbec nešlo a VH jsme museli zrušit), kdy už situace dovolila setkávání, jsme uskutečnili Valnou hromadu.

Zápis z jednání Valné hromady zapsaného spolku DAVID a GOLIÁŠ, z.s.

Datum konání: 29. prosince 2022

Místo konání: Pod Mikulkou 538/5, 323 00 Plzeň

Přítomni: přítomno 14 členů z 21 (včetně 4 členů zastoupených na základě plné moci)

Řádnou Valnou hromadu zahájil předseda Vilém Kepka a seznámil členy s programem jednání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů a tudíž je Valná hromada usnášení se schopná (přítomno 14 členů, 4 na základě plné moci, z 20)

Zápisem byla pověřena Alena Sikorová

Ověřením zápisu pověřeny Věra Štichová Dagmar Očetnášková

Program:

 1. Hospodaření zapsaného spolku v r. 2020 a 2021
 2. Informace o projektu „Milionář mezi námi“
 3. Rekondičně rehabilitační pobyt Štúrovo
 4. Volba výboru zapsaného spolku, volba kontrolního výboru zapsaného spolku a volba pokladníka
 5. Různé

1) Hospodaření zapsaného spolku DAVID a GOLIÁŠ

 • proběhlo vyúčtování rok 2020 a 2021 (není doúčtováno zcela, kvůli nemoci Covid 19 je část projektů přesunuta do r. 2022), informace podal předseda Vilém Kepka (pokladník Iva Brunátová se omluvila, nemocná)
 • za rok 2020 a 2021 zaplaceny členské příspěvky
 • proběhla vnější kontrola účetnictví zapsaného spolku, vše v pořádku

2) Informace o projektu „Milionář mezi námi“

 • v roce 2020 se zapsaný spolek David a Goliáš zapojil do projektu televize Prima – „Milionář mezi námi“
 • na základě tohoto projektu obdržel od. p. Janečka zapsaný spolek David a Goliáš dotaci
 • podrobné podmínky dotace byly rozeslány členům zapsaného spolku mailem

3) Rekondičně rehabilitační pobyt Štúrovo 2022

 • v letech 2020 a 2021 se kvůli pandemické situaci rehabilitačně rekondiční pobyt ve slovenském Štúrově nekonal
 • pokud budou přijatelné podmínky plánuje se na rok 2022 jeho obnovení

4) Volba výboru zapsaného spolku, volba kontrolního výboru zapsaného spolku a volba pokladník OD 1.1. 2022:

PŘEDSEDA: Vilém Kepka

Pro: 13, Zdržel se 1, Proti 0

MÍSTOPŘEDSEDA: PhDr. Lukáš Štich

Pro: 13, Zdržel se 1, Proti 0

MÍSTOPŘEDSEDA: Zdeněk Trubač

Pro: 13, Zdržel se 1, Proti

POKLADNÍK: Iva Brunátová

Pro: 14, Zdržel se 0, Proti 0

KONTROLNÍ VÝBOR: Markéta Nechutná, Jitka Vašková

Pro: 14, Zdržel se 0, Proti 0

5)Různé

 • diskuze o chodu a fungování zapsaného spolku David a Goliáš, v minulých letech bylo omezeno pandemií Covidu 19
 • koncem roku 2021 uspořádán DEN S KOLEČKY (u Boleveckého rybníka), mělo by se něco podobného opakovat, pokud někoho napadne nějaká „akce“, určitě to bude uvítáno, bude vidět, že zapsaný spolek má smysl a plní svůj účel
 • pokud někdo ze členů zjistí nějakou novou, pro ostatní členy užitečnou informaci, předá jí dál – tzn. pošle jí všem ostatním členům
 • diskuze o možnostech odlehčovací péče (v plzeňském kraji citelně chybí), možnost spolupráce se studenty zdravotní školy (VŠ)

Zapsala: Alena Sikorová

Ověřitelé: Věra Štichová Dagmar Očenášková

Zpět