Novinky

12.10.2023

Aktualizace partnerů

Proběhla aktualizace našich partnerů, všem děkujeme za projevenou přízeň

Celá zpráva
Rozloučení s létem a přivítání podzimu

Rozloučení s létem a přivítání podzimu

Ve středu 27.9.2023 jsme se od železniční zastávky Plzeň- Bolevec vydali na procházku kolem Třemošenského rybníka a dále ke Kamennému rybníku. Šli jsme po zážitkovém okruhu Spejbla a Hurvínka…

Celý článek

DAVID a GOLIÁŠ

Zápis z Valné Hromady 2022

Zápis z VH 2023

Zápis z jednání Valné hromady zapsaného spolku DAVID a GOLIÁŠ, z.s.

Datum konání: 21. prosince 2022

Místo konání: U Velkého rybníka, restaurace Ostende, Plzeň

Přítomni: přítomno 14 členů z 21 (včetně 4 členů zastoupených na základě plné moci)

Řádnou Valnou hromadu zahájil předseda Vilém Kepka a seznámil členy s programem jednání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů a tudíž je Valná hromada usnášení se schopná. (přítomno 14 členů z 21, z toho 4 na základě plné moci)

Zápisem byla pověřena: Alena Sikorová

Ověřením zápisu pověřeni: Zdeněk Trubač, PhDr. Lukáš Štich, MBA

Zapisující osoba a osoby pověřené zápisem byly schváleny hlasováním:

Pro: 10, Zdržel se 3, Proti 0

Program:

 1. Hospodaření zapsaného spolku v r. 2022
 2. Inventura, poděkování pro Fond pomoci Karla Janečka („Milionář mezi námi“)
 3. Zhodnocení akcí proběhlých v r. 2022
 4. Plán na rok 2023
 5. Různé, diskuze

1) Hospodaření zapsaného spolku DAVID a GOLIÁŠ

 • proběhlo vyúčtování roku 2022 (kvůli nemoci Covid 19 byly v r. 2020 a 2021 přesunuty projekty na rok 2022,ty byly dokončeny), informace podal předseda Vilém Kepka a pokladník Iva Brunátová
 • za rok 2022 zaplaceny členské příspěvky
 • proběhla vnější i vnitřní kontrola účetnictví zapsaného spolku, máme vše v pořádku

2) Inventura, poděkování pro pana Karla Janečka („Milionář mezi námi“)

 • ve stacionáři pro děti a mládež Človíček jsou ještě pomůcky, které jsou majetkem zapsaného spolku David a Goliáš, je nutné, aby do 28.2. 2022 domluvil termín inventury (domluví Alena Sikorová s paní Evou Čermákovou, vedoucí stacionáře) a pomůcky zkontroluje (pokud to bude možné, někdo ze zapsaného spolku, kdo má též „dítě“ ve stacionáři, jí pomůže), seznam pomůcek dodá Iva Brunátová
 • pomůcky, které ve stacionáři jsou, můžeme stacionáři přenechat na základě darovací smlouvy, pokud o to budou mít zájem (pokud ne, členové zapsaného spolku si pomůcky rozeberou mezi sebe)
 • některé pomůcky už jsou vedeny pouze evidenčně
 • v průběhu roku 2022 byl dokončen projekt „Milionář mezi námi“ ( projekt byl využit narůzné aktivity, které našim handicapovaným dětem umožňují se lépe zapojit do normálního živta (např. pomůcky nebo rekondiční pobyty, kde jsou k dispozici handicapovaným dětem a jejich rodinám asistenti)
 • na webových stránkách je zveřejněno poděkování pro pana Karla Janečka, který náš zapsaný spolek do výše uvedeného projektu („Milionář mezi námi“) vybral.

3) Zhodnocení akcí proběhlých v 2022

 • akce byly zveřejněny v článku na webovkých stránkách zapsaného spolku
 • jednalo se o dny s „kolečky“ (návštěva FarmaParku u Toma, pěší výlet po stezce kolem řeky Radbúzy, návštěva Vánočních trhů na náměstí v Plzni, návštěva Techmánie)
 • v červnu proběhl rekondičně rehabilitační pobyt ve slovenském městě Štúrovo

4) Plán na rok 2023

 • nutná aktualizace webových stránek (a to zejména věku dětí a fotogalerie), založena Whats upp skupina, kde se budou fotky z akcí a akce zveřejňovat, aby pak byly k dispozici Aleně Sikorové, která stránky aktualizuje a průběžně upravuje
 • opět plánujeme zopakovat pobyt ve Štúrovo
 • možné menší pobyty v ČR (prodloužený víkend, apod)
 • dny s kolečky, ideálně každý měsíc (kromě letních prázdnin) by si některý ze členů spolku pro ostatní připravil program setkání (procházka, výlet, cukrárna…)
 • rýsuje se možnost odlehčovacího pobytu (zjišťují se podrobnosti, cena, kolik dětí, kde…)

5) Různé , diskuze

 • připraveny plakáty k pokladničkám i pro jiné použití
 • pokud někdo ze členů zjistí nějakou novou, pro ostatní členy užitečnou informaci, předá jí dál – tzn. pošle jí všem ostatním členům
 • diskuze o možnostech odlehčovací péče (v plzeňském kraji citelně chybí), možnost spolupráce se studenty
 • diskuze o změně adresy, předsednictví, dotacích, atd.

Zapsala: Alena Sikorová

Ověřitelé: Zdeněk Trubač, PhDr.Lukáš Štich,MBA

Zpět